Tisztelt Konferencia Látogatók!
Kedves Érdeklődők!

Az EDR szakmai közösség várakozásának megfelelően két év kényszerszünet után ismételten személyes találkozásokra, szakmai eszmecserékre, baráti beszélgetésekre került sor a Pro-M Zrt. által megrendezett 13. Professzionális Távközlési Nap (EDR Nap) szakmai konferencián és kiállításon 2022. május 5-én.

Mindehhez a Szolgáltató, a Belügyminisztérium, a tulajdonos NISZ Zrt. képviselői mellett megjelent, a hazai készenléti kommunikációban érintett felhasználó szervezetek, valamint a vészhelyzeti kommunikáció érdekében EDR-t használó létfontosságú rendszerelemek, felsőküszöbértékű veszélyes üzemek, továbbá országos közszolgáltatók képviselői számára a rendkívül sokrétű és szakmailag gazdag plenáris programok, egymás mellett zajló 5 szekcióülés, beszállítóink hagyományos, de ez évben szélesebb kört és közel 15 kiállítói standot befogadó szakmai kiállítása és néhány készenléti szervezet gépjárművének bemutatása adta a keretet.

Összességében 39 előadásra kerül sor a konferencia keretében.

Plenáris ülések keretében az EDR kormányzati célú hírközlési szolgáltató vezetői előadásai mellett a készenléti szervek (NAV, Országgyűlési Őrség, BVOP) és a külföldi szakmai szervezetek (TCCA CCBG, 3GPP), valamint BME VIK dékánjának előadásai hangzottak el.
Az 5 egymás mellett párhuzamosam futó szekcióban a készenléti PPDR rendszerek, eszközök és alkalmazások aktuális helyzetének, fejlődési irányainak áttekintésére volt lehetőség.
A készenléti szekcióban a smart rendszerek és a rendészeti tevékenységirányítás, valamint a szakrendszerek alkalmazása, továbbá az OMSZ, az Országgyűlési Őrség, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a NAV EDR használata volt téma.
A kritikus infrastruktúra szekció keretében az MVM, a Magyar Közút Nonprofit Közhasznú Nyrt, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, a NÉBIH EDR használatába nyerhettünk betekintést.
A szélessáv és új szolgáltatásirányok szekcióban a szélessávú alkalmazásigények, azokat megvalósító ezközök, PPDR rendszereket támogató szélessávú infratsruktúra, képrögzítő és képátviteli megoldások áttekintésére volt lehetőség. A beszállító szekcióban a TETRA rendszer és a klasszikus TETRA eszközszállítók és megoldások mellett a műholdas és dróntechnológia PPDR alkalmazásai is helyet kaptak.
A nemzetközi szekció lehetőséget nyújtott szállítói, fejlesztői, felhasználói oldalról német, finn, belga, osztrák tapasztalatcserére, a készenléti szolgáltatások információigényeit szolgáló fejlesztési irányok áttekintésére.

Szándékaink szerint az előadások anyagait hozzáférhetővé fogjuk tenni a konferencia látogatók, az érdeklődők számára.

Minden résztevőnek köszönjük, hogy jelenlétével, előadásaival, szakmai beszélgetések keretében a tudás továbbadásával hozzájárult rendezvényünk sikeréhez, ami kapcsolódott a Pro-M Zrt. több mint 15 éves működése jubileumhoz is!

Tisztelettel,dr. Balla Ferenc
vezérigazgató
Pro-M Zrt.


 

Program
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvény megtartása a mindenkori jogszabályok értelmében történik.

2022. május 5.

7:30-9:00

Vendégek érkezése, regisztráció

09:00-11:00

Plenáris ülés

09:00-09:20 Szakmai megnyitó előadás
Hajzer Károly
informatikai helyettes államtitkár
Belügyminisztérium, A rendezvény fővédnöke


Előadói bemutatkozás:
A Rendőrtiszti Főiskola mellett gépész üzemmérnöki, illetve számítástechnikai szakmérnöki végzettséggel is rendelkezik.
1981-2003-ig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányságon nyomozó, vizsgáló, értékelő tiszt, majd az Értékelő-Elemző Osztály vezetője.
1999-2002 között miniszteri biztosként feladata volt a Rendőrség alap információs rendszerének országos telepítése, fejlesztés irányítása.
2003-2010 az Országos Rendőr-főkapitányság Rendszerfejlesztési Osztály vezetője.
2010-2014 között a Belügyminisztérium Informatikai Főosztály vezetője.
2011-2014 között miniszteri biztosként feladata volt az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) tervezésének és megvalósítás előkészítésének irányítása, továbbá a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer fejlesztésével, bevezetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos teendők szervezése és végrehajtásuk felügyelete.
2014. július 1-jétől a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára.


Absztrakt:
2006 decemberére elkészül a Magyar Telekom tulajdonolta Pro-M Zrt. országos EDR hálózata, mely 2012-től került állami tulajdonba a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. leányvállalataként. A Pro-M Zrt. szakmai felügyeletét 2014 óta a Belügyminisztérium látja el.
Az EDR rendszert alapvetően a készenléti szervek és a védelmi igazgatásban működő szervezetek veszik igénybe, továbbá a létfontosságú rendszerelemek, a felső küszöbértékű veszélyes üzemek és a nagy országos szolgáltatók vészhelyzeti kommunikációját is biztosítja.
A Pro-M Zrt. a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében, mind a lefedettséget, mind a kapacitást folyamatosan növelte. A rendszer felhasználóinak száma mára megközelíti a 62.000 főt.
Az elmúlt években a készenléti szervek szélessávú adatátviteli igényei megnövekedtek, és azt a Tetra technológia nem, illetve csak korlátozott mértékben képes kielégíteni. Cél olyan hálózat kiépítése/felhasználása a jövőben, mely képes a hangalapú, csoportkommunikációs képességek megtartása mellett a szélessávú adatátvitel nyújtotta lehetőségek kihasználására LTE alapokon.
BBPPDR (BroadBand Public Protection and Disaster Relief) hálózat kialakítása a készenléti szervek igényeit kielégítő szélessávú adatátvitel biztosítása érdekében.
A TETRA rendszer támogatását a rendszerszállítója az Airbus Defence and Space (ADS) 2035-ig garantálja, így a zökkenőmentes készenléti átállás és integráció, valamint a kérelemre vagy jogszabályi kötelezés alapján csatlakozott új felhasználók kommunikációs igényei egyaránt biztosítottak.

09:20-09:40 15 év a készenléti kommunikációban
dr. Balla Ferenc
vezérigazgató
Pro-M Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Dr. Balla Ferenc tevékenységét 2011-ben kezdte biztonsági igazgatóként a Pro-M Zrt-nél, ezt követően 2013-tól általános vezérigazgató-helyettes, majd 2016-tól a Társaság vezérigazgatója.
Irányításával több kiemelt fontosságú készenléti projektre, az EDR hálózat terror elleni és határmenti fejlesztésére, IP technológiára való átállására került sor, mely eredményeként az EDR, jelenleg Európa egyik legmodernebb készenléti hálózataként jellemezhető. Emellett ezen időszakban indult meg az EDR hálózat felhasználói körének kritikus infrastruktúrákkal és veszélyes üzemekkel való biztonsági szempontú bővítése, valamint a Társaság kiterjesztett nemzetközi szerepvállalása az EDR szolgáltatások további fejlesztése és a jövő kihívásainak hatékony kezelése érdekében.
Az egyes kritikus infrastruktúrákat illető fejlesztések és szolgáltatások kapcsán koordinálásával folytatódott Paks I. földrengésálló nukleáris biztonságú kommunikációs rendszerének kiépítése, és elkezdődött Paks II. részére a magas biztonságú rendszer kiépítésének munkálata is. Irányításával a szélessávú PPDR rendszer létrehozását és a szélessávú szolgáltatások EDR integrációjának megvalósításával kapcsolatos feladatokat is folytatja a Pro-M Zrt. szakmai csapata.


Absztrakt:
A előadás kitekintést ad a készenléti EDR szolgáltatás fejlődésére, az elmúlt 15 évben a felhasználók érdekében végzett tevékenység tükrében.

09:40-10:00 Digitalizáció, mesterséges intelligencia
h. Dr. Charaf Hassan
tanszékvezető egyetemi tanár; dékán
BME VIK


Előadói bemutatkozás:
A mobilalkalmazások fejlesztésének nemzetközi szinten is elismert alakja, az informatikai fejlesztések széleskörű hasznosulásának elősegítője, az ipar és a felsőoktatás tartalmas együttműködését alakító személyiség, valamint a fejlesztésorientált és hallgatóközpontú informatikai oktatás elkötelezett képviselője.
1992-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen, tudományos, fejlesztői és oktatási tevékenysége a szoftverfejlesztéshez kötődik. Szakmai-tudományos életútjában meghatározó, hogy folyamatosan összhangot keresett és talált a gyakorlati problémák minőségi megoldása és az új hallgatói generációk szakmai motiválása, versenyképes tudással való egyetemi kibocsátása között, életútját végigkísérik az ipari kihívások és az oktatás összekapcsolása. Szoftver projektek sorozatának vezetője, amelyek a vezető hazai informatikai vállalatoktól a KKV-ken keresztül a külföldi partnerekig, duál PhD program létrehozásáig terjednek.

Tagságok: Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform elnökségi tag, Mesterséges Intelligencia Koalíció elnökségi tag,
5G Koalíció elnökségi tag, Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tag,
Nemzeti Laboratóriumok Szakmai Tanácsadó Bizottság tag


Absztrakt:

10:00-10:20 Az EDR szerepe a NAV jövőbeni működésében
Bakai Kristóf Péter pü. dandártábornok
Vámszakmai szakfőigazgató
NAV


Előadói bemutatkozás:
2003-tól 2008-ig a Határőrségnél, majd a Rendőrségnél teljesített hivatásos tiszti szolgálata során előbb az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola oktatójaként, majd a Határőrség Országos Parancsnoksága előadójaként, ezt követően a nemzetközi szakterület vezetőjeként, később a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola oktatási igazgató-helyetteseként dolgozott 2010-ig.
2010-2018. között előbb a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, majd a NAV Nemzetközi Főosztályát vezette, a szervezet szerteágazó külföldi kapcsolatainak országos szintű koordinációjával, szervezésével és felügyeletével.
2018. október 1-jétől vámszakmai szakfőigazgatóként a NAV vámszakmai és rendészeti feladatainak központi szintű szakmai irányítását végzi. A NAV-ot, mint vámhatóságot nemcsak nemzeti, hanem több éves szakdiplomáciai tapasztalattal nemzetközi szinten is rendszeresen képviseli. Gyakori résztvevője a szakmai fórumoknak, párbeszédet folytat a gazdasági szereplőkkel, a szövetségekkel, társszervekkel és tárhatóságokkal. Számos hazai és külföldi szakmai kitüntetésben és díjban részesült. Rendszeresen publikál a szakmai és tudományos folyóiratokban.
Felsőfokú komplex szakmai nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből, valamint középfokú komplex szakmai nyelvvizsgával spanyol nyelvből. Szabadidejében önkéntesként segíti a katasztrófavédelem munkáját, mint a Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület elnöke.


Absztrakt:
Dandártábornok Úr az előadásban ismerteti az EDR készülékek NAV-on belüli hasznosításának jelenlegi és jövőbeni lehetőségeit. Bemutatja, hogy egy szervezeti átalakítás milyen jótékony hatással tud lenni a hírforgalmazásra. Végezetül pedig ismerteti a NAV különböző szakterületeinek (adó, rendészet és bűnügy) eszközfejlesztési igényeit, az adó- és vámhatóság új, modern tevékenységirányítási központ kialakításának terveit.

10:20-10:40 Az Országgyűlési Őrség a közigazgatás és a rendvédelem rendszerében
Lisoczki László ogy. dandártábornok
parancsnok
Országgyűlési Őrség


Előadói bemutatkozás:
Dandártábornok úr 1986-tól objektumvédelmi területen különböző beosztásokban látta el szolgálati feladatait. Pályafutásának legnagyobb részében a Köztársasági Őrezred kötelékében, 2012-2015 között a Készenléti Rendőrség Objektumvédelmi Főosztályának vezetőjeként látta el a létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt objektumok védelmi feladatait. Az Országgyűlési Őrségnél 2016 óta teljesít szolgálatot, előbb az Országház Biztonsági Osztályt, az Objektumvédelmi Főosztályt, majd 2019-től a parancsnok szakmai helyetteseként az Objektumvédelmi Igazgatóságot vezette. Jelenleg az Országgyűlési Őrség parancsnoka.


Absztrakt:
AZ Országgyűlési Őrség a házelnök közvetlen irányítása alá tartozó, kizárólag a törvényhozásnak alárendelt fegyveres szerv, amely gondoskodik az Országgyűlés és a házelnök biztonságáról. Az Objektumvédelmi Igazgatóság látja el a létesítménybiztosítási feladatokat, a Személyvédelmi Igazgatóság pedig a házelnök személyvédelmét végzi. Az Igazgatási és Koordinációs Igazgatóság a funkcionális feladatok ellátásáért felel. Az Őrség állományába tartozó országgyűlési őrök hivatásos jogviszonyban állnak. A hivatásos állomány szolgálati egyenruhája és felszerelése jövőbemutató, míg társasági uniformisa a legszebb magyar viseleti hagyományokat éleszti újra. Az előadás kitér a Kossuth téren és közvetlen környezetében található védett objektumok biztosításának alapvető kérdéseire, az Országház egyedi közjogi és politikai funkciójára és az ezzel járó biztonsági kihívásokra is.

10:40-11:00 EDR a büntetésvégrehajtásban
Farsang Tamás bv. ezredes
országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese
BVOP


Előadói bemutatkozás:
Több mint két évtizedes rendvédelmi pályafutását a Vám-és Pénzügyőrség, a Határőrség, a Rendőrség majd a Büntetés-végrehajtási Szervezet állományában töltötte, megismerkedett a helyi, a területi, és az országos szervek munkájával, vezetőként a gazdálkodás költségvetési és vállalkozási oldalával egyaránt. 2010-2017. a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában igazgató-helyettesként, majd igazgatóként teljesített szolgálatot. 2018-2020. a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatója volt. 2020 márciusától a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának gazdasági és informatikai helyettese.


Absztrakt:
Az előadás központi témaként a biztonságtechnikai fejlesztéseket mutatja be, amelyek a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági szintjének fokozása érdekében valósultak meg. 2019. évben 11 bv. intézetben, majd az I. ütem tapasztalataira építve 2021. évben további 18 bv. intézetben történtek fejlesztések, amelyek keretében egységes, homogén technikai környezet került kialakításra, és központilag menedzselhető a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságáról. A rendszer elemei közé tartozik egy mintegy összesen 3700 kamerát magában foglaló IP alapú kamerarendszer, kézi hőkamerák, csomagvizsgáló berendezések, fémkereső kapuk és kézi fémkeresők, mikrohullámú áthatolás jelzők, vandál biztos zárka oda-vissza beszélő rendszer, valamint a körletfelügyelők tevékenységét támogató mobil informatikai rendszer. A két biztonságtechnikai fejlesztés keretében összesen 616 darab EDR rádió került beszerzésre. A bv. szervezetében a teljes országos informatikai infrastruktúra fejlesztése folyamatos, amely magában foglalja a szerverpark, a munkaállomások, a hálózati aktív elemek megújítását is. Az előadás kitér arra is, hogy a folyamatos innovatív fejlesztések eredményeként az EDR szerepét hogyan tudjuk közösen felerősíteni a büntetés-végrehajtási szervezet életében.

11:00-11:20

Kávészünet

11:20-13:00

Plenáris ülés

11:20-11:40 A kritikus kommunikáció súlypontjai – tervek és gondolatok 25 év siker után
Tero Pesonen
chairman
TCCA CCBG


Előadói bemutatkozás:
Tero Pesonen has been involved in various management and leadership tasks in global positions involving strong customer intimacy, strategic business orientation and wide-ranging solution development. Since 1997 he has been active in critical communications. Over the years he has acquired and developed a deep understanding of operational models for different sectors including public safety. In the past years, Tero Pesonen has been involved in ground breaking work related to new opportunities in mission critical broadband. Tero works closely with major public safety and critical infrastructure operators and users in creating advanced solutions to meet mission critical requirements.
Since September 2014 he is the chairman of the TCCA Critical Communications Broadband Group (CCBG) where he is strongly involved in bringing different stakeholders together to create a common critical broadband future. He is also a TCCA Vice Chair representing the Finnish governmental public safety operator Erillisverkot.
Tero Pesonen holds Master of Science degrees in Electrical Engineering and in Economics.


Absztrakt:
The presentation reflects the mission-critical technology developed to present-day and forecasts the evolution up to the next decade.

11:40-12:00 Kritikus kommunikáció: paradigmaváltás folyamatban
Olivier Koczan
CEO
Airbus DS SLC


Előadói bemutatkozás:
Olivier Koczan has been the Head of Secure Land Communications since June 2015, an international Airbus business unit with 1,350 employees.
He started his career in 1987 as project manager and technological domain manager within the French Government Defence procurement and technology agency (Direction Générale de l'Armement).
He joined the former French company Matra Communications (now Airbus) in 1994. When the Matra division became part of the European Aeronautic Defence and Space Company EADS (now Airbus), the company appointed Olivier Koczan in 2001 to lead the French Professional Mobile Radio business. He then held various executive positions of the Professional Mobile Radio division of Airbus.
Prior to his current role, Olivier Koczan was Head of Sales for the Airbus Defence and Space Communications, Intelligence & Security (CIS) division from autumn 2013 onwards. His position included the responsibility in the fields satellite commmunication (SatCom), Geo Intelligence, Integrated Systems and Secure Land Communications.


Absztrakt:
Olivier Koczan will share his analysis of the main changes that have occurred over the past years in mission-critical communication; what he calls a change of paradigm. Highlighting the benefits of these changes he will also point out some of the areas of attention and conditions of success to get full power of the changes.

12:00-12:20 Mobilkommunikációs technológiák szabványosítása 3GPP szemszögből
Bertényi Balázs
Chairman of 3GPP RAN
NOKIA


Előadói bemutatkozás:
Balazs Bertenyi received an M.Sc. Degree in Computer Science and Telecommunications in 1998 at the Technical University of Budapest.

Balazs has over 20 years of experience in the field, he joined Nokia in 1998 and started to work on circuit switched mobile switching.
In 1999 he joined the research group on IMS (IP Multimedia Subsystem) and soon started to work in 3GPP standardization on IMS architecture.

2000 – 2003 Representative of Nokia in 3GPP SA2 (Architecture Working Group)

2003 – 2007 Head of delegation for Nokia in 3GPP SA2

2007 – 2011 Chairman of 3GPP SA2

2011 – 2015 Chairman of 3GPP TSG-SA

In 2015 Balazs moved to the radio standardization group within Nokia to focus on 5G matters. He started attending TSG-RAN in 3GPP in 2015 and started to work of 5G.

In 2017 Balazs was elected as Chairman of TSG-RAN and has been serving as chairman of this key group since then:

2017 – 2021 Chairman of 3GPP TSG-RAN (re-elected in 2019)

Within Nokia Balazs has led various key projects on Mobile Broadband architecture and standards strategy.

After finishing his Chairmanship duties in 3GPP in 2021 Balazs has taken the pre-standards and ecosystem lead for Nokia on 6G, and has been actively engaged in related activities since.


Absztrakt:

12:20-12:40 Rendészeti alkalmazásfejlesztés
Veres Máté Csaba
rendszerszervező
Idomsoft Zrt.


Előadói bemutatkozás:
2016. Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatal - kormányablak szakügyintéző
2017. Oktatási Hivatal - Regisztrációs referens
2018. Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály - IT Fejlesztési menedzser. Számos úttörő projekt bevezetésében való szakmai tevékenység, koncepció kidolgozása, projektfelügyelet és koordináció: videotechnológiával történő azonosítás (VKTA), mesterséges intelligenciával támogatott KIOSK eszközök létrehozása, Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet kialakításában való részvétel (ÁAFK)
2020. Belügyminiszteri elismerés eredményes szakmai tevékenységért
2021. IdomSoft Zrt. Rendvédelmi Fejlesztési Ágazat – Rendszerszervező. A Belügyminisztériumban megkezdett IT kutatási tevékenységek folytatása, projektkoordináció, határrendészeti fejlesztésekben való közreműködés.


Absztrakt:
RobotZsaru Nova rendszer: A Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfélfeldolgozói és elektronikus iratkezelő rendszer bemutatása, amely a hatályos jogi normáknak megfelelően, egységes megoldást nyújt az ügyintézési és adminisztrációs feladatok ellátására a teljes belügyi ágazat és állami szervek (például NAV, GVH) tekintetében. A rendszer 220 modullal rendelkezik és 20 éves múltra tekint vissza. Megoldást nyújt az adminisztrációs terhek csökkentésére, elektronikus korszerű megoldásaival hozzájárul a ,,teljes papírmentes iroda” megvalósításához.
Határátlépést támogató KIOSZK önkiszolgáló rendszer és arcképazonosítás: a határátlépések megkönnyítése és automatizációjának céljából létrehozott KIOSZK önkiszolgáló terminálok bemutatása, melynek segítségével a határátlépés biometrikus arcképazonosítással valósul meg humán erőforrás igénybevétele nélkül.
eSzemle alkalmazás: Az eSzemle alkalmazás a rendőrség és OKF számára készített alkalmazás bemutatása, amely támogatja a helyszínelői munkát a bűnügyi és tűzeseti helyszíneken. Az alkalmazás főbb funkciói: beszéd leiratozás, dokumentum generálás, elektronikus aláírás.

12:40-13:00 Szélessávú tervezett fejlesztések bemutatása az LTE700 középtávú fejlesztési stratégiához kapcsolódóan
Kohári Viktor
szolgáltatásfejlesztési igazgató
Pro-M Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Kohári Viktor 1997-ben végzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola távközlési informatikai szakán, majd 2005-ben a Budapesti Műszaki Főiskolán IP hálózatok szakmérnöki, míg 2010-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen okleveles közgazdász végzettséget szerzett.
Szakmai pályafutását 1998-ban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál kezdte, ahol 2008-2016 között a szervezet Fejlesztési Igazatóságát vezette. 2017-2019 között a NETI Infotmatikai Tanácsadó Kft. kiemelt projektek igazgatójaként tevékenykedett, majd 2020-ban csatlakozott a Pro-M Zrt-hez, ahol jelenleg a 2020 végén megalakult Szolgáltatásfejlesztési Igazagatóságát vezeti, ahol fő feladata a Társaság szélessávú szolgáltatásfejlesztéseinek szakmai irányítása.


Absztrakt:
A Pro-M Zrt. középtávú stratégiájában kiemelt célként fogalmazta meg egy készenléti célú, országos lefedettségú, szélessávú mobilhálózat kialakítását. Eme nagyívű projekt körültekintő és alapos előkészítést és tesztelést igényel annak érdekében, hogy a fejlesztés belátható időn belül és költséghatékonyan tudjon megvalósulni. Az előadás során bemutatásra kerülnek ezen előkészítő feladatok eredményei, tapasztalatai, a projekt keretében ezidáig elért szakmai eredmények, műszaki megoldások, valamint a további fejlesztési tervek.

13:00-14:30

Ebédszünet

14:30-16:30

Készenléti szekció

Szekcióvezető:
Vereckei Béla
biztonsági igazgató, Pro-M Zrt.

14:30-14:50 Smart rendszerek
Draskóczi József r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kiemelt főreferens
ORFK Gazdasági Főigazgatóság
Informatikai Főosztály


Előadói bemutatkozás:
Híradástechnikai mérnökként 1987. évtől a készenléti szervezetek infokommunikációs fejlesztési és üzemeltetési feladataival foglalkozik. Elkötelezettje a készenléti szervezetek felhasználói által támasztott követelmények érvényre juttatásának, az európai TETRA hálózatok és a kritikus kommunikációs infrastruktúrák tekintetében. A Rendőrség képviselőjeként vesz részt a szakmai fórumok, egyesületek munkájában.


Absztrakt:
Az előadás bemutatja az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer működésének rendőrségi feltételeit, a szélessávú mobil adatkommunikáció igénybevételének megvalósulását napjainkig. A TEI 2 projekt hatását a szélessávú mobil adatkommunikációra. A készüléktesztek tapasztalatairól, valamint a Prosmart és ProPhone rendszer rendőrségi alkalmazási lehetőségeiről ad tájékoztatást.

14:50-15:10 Rendészeti tevékenység irányítása
Váradi István r. százados
kiemelt főelőadó
ORFK Gazdasági Főigazgatóság
Központi Infrastruktúra Üzemeltetési Főosztály


Előadói bemutatkozás:
2013. augusztusa óta lát el szolgálatot a rendőrség kötelékén belül.
2013-2021. októberéig a Készenléti Rendőrségnél a ranglétrát végig járva vált a szervezet EDR-es szakmai irányítójává.
2021. októberétől az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Infrastruktúra és Üzemeltetési Osztályán szolgál kiemelet főelőadókéként továbbra is EDR területen.
Célja a terület átfogó fejlesztése a terminálokra, a tartozékaira, valamint a készülékekben levő beszédcsoport struktúrájára vonatkozóan.


Absztrakt:
A műveletirányítás komplex fogalom, amely valamilyen csapatszolgálati feladat végrehajtását jelenti. A rendőrség által ellátott feladatok egyik legösszetettebb műveleti tevékenysége, amely nagyfokú figyelmet és a társszervekkel történő együttműködést követel meg. A feladat ellátás során jelentős mennyiségű informatikai eszköz kerül felhasználásra, ezért folyamatos fejlesztést igényel, amely hozzájárul a szolgálati feladatok magasabb szintű elvégzéséhez.

15:10-15:30 Az EDR szerepe a mentésben - Az indulástól napjainkig
Dr. Golopencza Pál
szolgálatvezető főorvos
Országos Mentőszolgálat


Előadói bemutatkozás:
1972 – ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
1972. július 1 óta – eleinte részállásban – majd 1995 – től főállásban dolgozom
az Országos Mentőszolgálatnál.
Négy szakvizsgám van, melyből kettő – oxyológia, honvéd- és
katasztrófaorvostan – szorosan kapcsolódik a mentőmunkához.
Eleinte kivonuló orvosként, majd később – e mellett – szolgálatvezető
főorvosként dolgoztam és dolgozom most is.
1981 – ben alapító tagként megszerveztük a magyarországi helikopteres
mentést.
Közben elvégeztem az ELTE Jogtudományi Kar, jogi szakokleveles orvos szakot.
2008 – ban kaptam megbízást a Központi Irányító Csoport vezetésére.
2014 – ben a vezetésemmel jött létre az új Központi Irányító Csoport, a Róbert
Károly körúti telephelyen, amelyik ma is ugyanitt működik.


Absztrakt:
1, Rádiósítás az Országos Mentőszolgálatnál
a, analóg rádiók
b, EDR rádiók
2, Az analóg rádiók megjelenése – története, használata
3, Az EDR rádiók megjelenése
4, Az EDR rádiók használata az Országos Mentőszolgálatnál
5, Az EDR használata a Mentésirányítási Rendszerben ( MIR )

15:30-15:50 Készenléti szakrendszerek (ProMobil, AR, DWS) fejlesztése
dr. Kovács Péter pü. őrnagy
szakértő
NAV Központi Irányítás, Rendészeti Főosztály


Előadói bemutatkozás:
Alezredes Úr több mint két évtizede kezdte meg pályafutását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogelőd szervezeténél a Vám- és Pénzügyőrségnél. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően a jövedéki szakterületen teljesített szolgálatot területi, majd központi szinten, később a beosztotti szakmai ranglétra valamennyi fokát megjárva 2010-ben a vámszakmai felsővezető közvetlen munkatársaként ismerkedett meg a más, szakterületeken is átívelő feladatokkal. Munkakörébe tartoztak többek között a döntéselőkészítő, valamint a szakmai irányítással és felügyelettel kapcsolatos tevékenységek. Ez idő alatt elvégezte a jogi egyetemet. Immáron nyolc éve a rendészeti szakterületen teljesít szolgálatot, melyből öt évig a NAV Főügyeletének vezetője volt. Jelenleg ő látja el a NAV híradótiszti feladatait.


Absztrakt:
Az előadásban elhangzik a NAV VPN struktúrájának felépítése és szervezet specifikusan ismertetésre kerülnek a készenléti felhasználók rendszerei (ProMobil, AR, DWS). Bemutatásra kerülnek továbbá a NAV és Pro-M Zrt. közötti együttműködés területei, és a folyamatban lévő projektek.

15:50-16:10 Az EDR szerepe a határmenti migrációs helyzet kezelésében
Soós Ede r. ezredes
informatikai főosztályvezető
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
16:10-16:30 Az Országgyűlési Őrség EDR felhasználása, tapasztalatai a szolgálati feladatok ellátása során
Tóth Lajos ogy. alezredes
főmérnök
Országgyűlési Őrség Taktikai Támogató Főosztály, Híradó és Biztonságtechnikai Osztály


Előadói bemutatkozás:
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnök Kar Digitális és Számítástechnika Szak (1988.)
MTA Központi Fizikai Kutató Intézet, Műszertechnikai Főosztály, fejlesztő mérnök.
Számítógép szervíz, PC-k és hálózatok szervízelése (1990-1993.)
Köztársasági Őrezred Híradó és Biztonságtechnikai Osztály biztonságtechnikai főmérnök (1993-2010.)
Nemzetvédelmi Egyetem MSC képzés, command, control, communications, and computer engineer (2009.)
Készenléti Rendőrség Híradó és Biztonságtechnikai Osztály biztonságtechnikai főmérnök (1910-2012.)
Országgyűlési Őrség Híradó és Biztonságtechnikai Osztály, Híradástechnikai csoport híradós főmérnök. (2013-tól)


Absztrakt:
Személyvédelmi, objektumvédelmi és tűzoltási feladatokra 100-nál több kézi rádiót használunk légcsöves és speciális kezelőkkel, személyvédelmi feladatok egy része csak DMO üzemmódban hajtható végre.
Speciális feladatunkból adódóan, a felső kategóriás gépjárművekben a hagyományostól eltérő kiegészítőkkel szereltük fel a mobil terminálokat.
Objektumvédelmi feladatra stabil rádióterminállal felszerelt lakókocsit használunk.
DWS3-ból 2 db, AR hangrögzítőből 1 db van szolgálatban.
Az Országház látogatóközpontjában és az új Szabad György Irodaházban egy-egy EDR repeater-t használunk.
Az Országházat és a Szabad György Irodaházat összekötő földfelszín alatti gyalogos alagút EDR rádiófrekvenciás ellátásáról az egyik repeater gondoskodik sugárzó koaxiális kábel használatával.

14:30-16:30

Kritikus Infrastruktúra szekció

Szekcióvezető:
dr. Czintula György
Ügyfélkapcsolati Igazgató, Pro-M Zrt.

14:30-14:50 Kritikus infrastruktúrák EDR támogatása
dr. Czintula György
ügyfélkapcsolati igazgató
Pro-M Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Dr. Czintula György 1978 és 1997 között a Belügyminisztériumban dolgozott. Egyetemi diplomát 1991-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Rendszerszervező és Vezetés Automatizálási tanszéken kapott. Egyetemi doktori címet szerzett 1993-ban, értekezésének címe „Az adatvédelem aspektusainak elméleti kérdései és gyakorlati megvalósulása a belügyi számítástechnikai rendszerekben”. Elsősorban információbiztonsággal, információ védelemmel foglalkozott.
1997-től a távközlés területén dolgozik, a Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. és utódszervezeteinél, majd a Magyar Telekomnál.
Jelenleg a készenléti felhasználók zártcélú hálózatának kormányzati célú hírközlési szolgáltatója, a Pro-M Zrt. ügyfélkapcsolati igazgatója.
Elnökségi tagja a Promotel Professzionális Távközlésért Magyországi Egyesületnek, tagja a HTE-nek, a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesületnek és a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének.


Absztrakt:
Az előadás a szekció indító előadásaként bemutatja a 346/2010. (XII.28.) Kormányrendelet alapján az ún. Felhasználói Kör Bővítése feladatrendszert. A kijelölt ágazati létfontosságú rendszerelemek, a felsőküszöbértékű veszélyes üzemek, mint csatlakozásra kötelezettek és a nagy országos közszolgáltatók, mint csatlakozásra jogosultak hálózati csatlakozási folyamatát.

Az EDR hálózathoz csatlakozás érvei és értékei megismertetése mellett az előadás kitér a csatlakozás folyamatában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által biztosított támogatásra is.

14:50-15:10 EDR kommunikáció kríziskezelésben
Szabó Nyakas Csaba Zsolt
osztályvezető
MVM Csoportbiztonsági Igazgatóság Információbiztonsági és Kríziskezelő Osztály
15:10-15:30 Az EDR üzemeltetési tapasztalatai a budapesti metróvonalakon
Schmitter Zsolt
metró hírközlési szakszolgálatvezető
BKV Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Több mint 20 éve dolgozom a BKV Zrt.-nél. 2017. júniusában jött létre az Üzemeltetéstechnológiai Főmérnökségen belül a Metró Hírközlési Szakszolgálat, melynek vezetésével bíztak meg. Szakszolgálatunk feladata a metróvonalak elektronikai és technológiai informatikai kommunikációs, adatátviteli és megjelenítői rendszereinek műszaki üzemeltetése, mely több mint 23 hírközlési rendszer üzemeltetését/karbantartását/javítását jelenti.


Absztrakt:
Előadásomban a Metróvonalainkon használt EDR üzemeltetési tapasztalatait mutatom be.
Ahhoz, hogy a tapasztalatainak megosszam, mindenek előtt bemutatom, hogy hogyan jutottunk el az EDR rendszer üzembe helyezéséig a metróvonalakon.
Az előadásomban láthatóvá válik, hogy jelenleg milyen és hány darab EDR rendszerhez kapcsolódó eszközzel rendelkezünk, illetve hol, és milyen szakterületeken használjuk ezeket. Az előadásom során tájékoztatást nyújtok a kommunikációs rendszer használata során előálló tapasztalatainkról, illetve a Pro-M Zrt.-vel való együttműködésről.

15:30-15:50 Közút fenntartás és üzemeltetés EDR-el
Czipár Zoltán
üzemeltetési igazgató
Magyar Közút Nonprofit Nyrt.
15:50-16:10 EDR a légiközlekedés kiszolgálásában
Vajda János
ügyvezető igazgató
Debrecen International Airport Kft.


Előadói bemutatkozás:
Tűzoltó pályafutásomat 2005-ben kezdtem Fehérgyarmaton. Két évvel később a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál hivatásos tűzoltóként folytattam pályafutásomat, majd 2013-ban szolgálatparancsnok helyettesként leszereltem, és ezt követően a Légiközlekedési Hatóságnál repülőtér felügyelőként láttam el feladataimat. A Hatóságnál a repülőterek kényszerhelyzet kezelési képességét felügyeltem, mely idő alatt számos külföldi képzést végeztem el. Megszerzett képesítéseim jelentősen hozzájárultak a repülőtér üzemeltetéséhez szükséges ismereteimhez. 2018-ban megalapítottam a Gróf Széchenyi Ödön Tűzoltó Kiképző Akadémiát, mely egyedülálló oktatási tevékenységet végez elsősorban kényszerhelyzetek felszámolása érdekében. 2018-ban kezdtem meg pályafutásomat a Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető gazdasági társaságnál, először mint tűzoltó parancsnok, majd mint repülésbiztonsági igazgató, és 2019 január 1-jétől mint ügyvezető látom el feladataimat.


Absztrakt:
A debreceni légikikötőt üzemeltető Debrecen International Airport Kft. küldetése a repülőtér Közép - és Kelet Európai régióban betöltött szerepének erősítése mind a fejlesztések, mind az utaslétszám növekedés és a kiszolgálás minőségének javítása révén. A 2019-es év egy meghatározó fejlesztése a Debrecen Nemzetközi Repülőtér életében az Egységes Digitális Rádiórendszer bevezetése, hisz az információs társadalom kialakulása, a repülőtereket veszélyeztető fenyegetések (különböző kényszerhelyzetek, mint a terrorizmus, természeti katasztrófa, légi jármű események) egyre nagyobb kihívások elé állítják az ott szolgálatot teljesítő készenléti egységeket, szervezeteket. Ahhoz, hogy a repülőtereken dolgozó különböző szervezeti és készenléti egységek minél hatékonyabban lássák el feladatukat, szükséges, hogy a kommunikációs hálózatuk, eszközük is megfeleljen a mai kor magas követelményeinek.

16:10-16:30 Szélessávú lehetőségek az agrárágazati létfontosságú rendszerelemek EDR használatában
Fraknói Gyula
biztonsági vezető
NÉBIH


Előadói bemutatkozás:
Hon- és rendvédelmi területen kezdtem szakmai pályafutásom, amely valamivel több mint harminc évig tartott.
A szakmai munkám és a megszerzett tapasztalataim alapján 2013. szeptemberében felkérést kaptam a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Elnökétől, hogy legek részese az agrárágazati létfontosságú létesítmények kijelöléséről szóló kormányrendelet összeállításának.
Ezen felkéréssel egyidőben áthelyezésemet kértem a Hivatalhoz, ahol nem csak a jogi szervezetszabályzó megalkotásának műhelymunkáiban,
de a NÉBIH vészhelyzet irányítási központjának kialakítását is feladatul kaptam.
A kormányrendelet kiadása óta szakmai támogatást nyújtok az ágazati létesítmények azonosítása és kijelölése terén, valamint – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kritikus Infrastruktúravédelmi Főosztállyal szoros együttműködésben – hatósági szereplőként részt veszek azok ellenőrzésébe.
Az irányítási központ létrehozásának folyamata során kapcsolódott Hivatalunk az EDR rendszerhez, amelynek azóta is felhasználói vagyunk.
Az EDR rendszerrel kapcsolatos ismereteim még rendvédelmi munkámmal függ össze, melynek előnyeit a létfontosságú létesítmények üzemeltetőinek felhasználói körbe történő becsatornázásánál is jól hasznosítottam.
Jelenleg a rendszerben rejlő új lehetőségek alkalmazási területeit és lehetőségeit vizsgálva próbálom mind hatékonyabbá és eredményesebbé tenni a
Kiemelt Ügyek Igazgatóság és az Állami Halászati őrök munkáját.


Absztrakt:
Előadásom során bemutatom a létfontosságú létesítmények kijelölésével kapcsolatos Uniós és magyar jogi szabályozás alakulását annak érdekében, hogy érzékelhető legyen az egységes digitális rádió-távközlő rendszer és a NÉBIH kapcsolódás.
Kitérek továbbá az EDR rendszer Hivatalunk általi alkalmazásának lehetőségeire és hasznosságának területeire, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó elgondolásainkra.
Végezetül, de nem utolsó sorban az ágazati létesítmények EDR rendszerhez történő kapcsolódásának nehézségeit és a jelenlegi helyzetet mutatom be.

14:30-16:50

Szélessáv, új szolgáltatási irányok szekció

Szekcióvezető:
Kohári Viktor
szolgáltatásfejlesztési igazgató, Pro-M Zrt.

14:30-14:50 Változó felhasználói alkalmazásigények - szélessávú fejlesztések
Kovács Bertalan
szakértő
Orvosszakmai Osztály, OMSZ


Előadói bemutatkozás:
1982. November 24-től dolgozom a Mentőszolgálat kötelékében, ápolói, szakápolói, majd a mentőtiszti diploma megszerzését követően kivonulói és oktatássszervezői,majd oktatói munkát végezve. Az elmúlt évtizedben az egészségügyi informatika és az ehhez kapcsolódó technológiák alapos ismeretére tettem szert, így jelenleg szakértőként dolgozom az OMSZ orvosszakmai osztályán..


Absztrakt:
• Alapvető cél az irányító központok(ICS) és mentőegységek(ME)
kommunikációs lehetőségeinek minőségi fejlesztése
• Kiterjesztett alkalmazáslehetőségek az ügyeleti és sürgősségi betegellátás során a szélessávú adatkapcsolatok használata során
• A szélessávú adatkapcsolattal működő rendszerekkel szemben támasztott általános követelmények
• Az adatátviteli sávszélesség növelését kihasználó alkalmazások fejlesztését követően, lehetőség nyílik további felhasználási területek megnyitására
• Távdiganosztikus tevékenység kérése a mentés során

14:50-15:10 Drónok alkalmazásának lehetősége a készenléti szervekkel együttműködésben
Cser Gábor
fejlesztő mérnök
Hungarocontrol Zrt.


Előadói bemutatkozás:
1991-ben diplomáztam a Győri Széchenyi István Műszaki Főiskola Vezetéknélküli Távközlési szakán. Több, mint 25 éven keresztül foglalkoztam mobilhálózatok tervezésével, részt vettem a magyarországi 4G hálózat bevezetésében, országos kiépítésében és az 5G bevezetésében. Jelenleg a HungaroControlnál az AGA hálózat előkészítésének műszaki koordinálásával, tervezésével, pilot hálózatok kialakításával foglalkozom.


Absztrakt:
Az előadásban a HungaroControl és a légiforgalom várható alakulása után áttekintjük a légtér lefedettségének problémáit és a lehetséges megoldást. Bemutatásra kerül, hogy miért is van szükség az AGA hálózatra, milyen hálózati struktúrát tervez a HungaroControl. Szó lesz még a tervezett frekvenciasávokról, illetve, hogy mi a különbség a dedikált és a szabadon használható sávok között, HungaroControlnak milyen típusú sávra van szüksége.

15:10-15:30 Szélesssáv a katasztrófavédelem szolgálatában
Tanka László tü. ezredes
informatikai főosztályvezető
OKF


Előadói bemutatkozás:
1990-1997 BM Adatfeldolgozó Hivatal, fejlesztő mérnök
1997-2000 BRFK, informatikai osztályvezető
2000-2006 ORFK információtechnológiai főosztályvezető-helyettes
2006-2010 MeH, NFM projektmenedzser az EDR és ESR projektekben
2010.08- a BM OKF informatikai főosztályvezetője
2011.05- főosztályvezetői beosztása mellett, a Katasztrófavédelmi Sportegyesület alelnöke


Absztrakt:
I. A korábbi konferenciákon bemutatásra került előadásokra hivatkozva tervezzük felvezetni, hogy a Pro-M Zrt. hogyan növelte az általa nyújtott sávszélességeket, illetve ezek milyen technikai lehetőségeket biztosítottak számunkra. (Kezdeti adatátviteli technológiák, akkori maximális teljesítmények bemutatása, jövőbeni koncepciók és hogy mára ezekből a víziókból mik valósultak meg, hová fejlődött a pro-M adatátviteli hálózata.)

II. Milyen szélessávú igények merülnek fel a katasztrófavédelem vonatkozásában és azoknak milyen technikai paraméterei vannak (pl.: sávszélesség, késleltetés)?

III. Ezen szolgáltatások közül miket használunk most is, illetve mit tervezünk használni a jelenlegi infrastruktúrán. A szolgáltatások rövid bemutatása.

IV. A Pro-M Zrt. által kezdeményezett új szélessávú rendszer (700 MHz-es LTE átviteli technológia) hogyan tudná támogatni a katasztrófavédelem adatátviteli igényeit. A III. pontban nem felsorolható szolgáltatások közül mi az, amit a Pro-M új, szélessávú rendszere (a tervek szerint) támogatni tud.

15:30-15:50 Hogyan támogathatja a következő generációs PPDR szolgáltatásokat egy független integrált infrastruktúra szolgáltató
Kozma Zsolt
szabályozási és PR igazgató
CETIN Hungary Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Kozma Zsolt a CETIN Hungary Zrt. szabályozási és PR igazgatója. Közgazdász, több mint 20 éves hírközlési, IT, média infrastruktúra iparági szakmai háttérrel rendelkezik. Szabályozás, vállalati kapcsolatok, nagykereskedelem, üzletfejlesztés, vállalati kommunikáció, társadalmi felelősségvállalás, belső kommunikáció és CSR területeken szerzett tapasztalatot felsővezetői munkakörökben.
Jelenlegi felelősségi körébe tartozik a CETIN Hungary szabályozási, kormányzati kapcsolatok, PR és CSR tevékenységeinek irányítása.


Absztrakt:
Hogyan támogathatja a következő generációs PPDR szolgáltatásokat egy független integrált infrastruktúra szolgáltató
Mit jelent az, hogy független integrált telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató? Milyen különböző infrastruktúra-szolgáltatási modellek vannak? Mikor hasznos, ha szolgáltatásként egyben elérhetőek az aktív és passzív távközlési infrastruktúra elemek? Milyen E2E mobilszolgáltatások nyújtását teszik lehetővé az infrastruktúra-szolgáltatások más távközlési szolgáltatók számára? Milyen flexibilis megoldások, modellek vannak, amelyek segíteni tudják a magas biztonsági követelményeket támasztó szélessávú PPDR szolgáltatások bevezetését?

15:50-16:10 Megosszam vagy ne osszam? – A mobiltávközlés sharring economy-ja
Verebély Tibor
Kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgató
Vantage Towers Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Több mint 20 év távközlési tapasztalattal rendelkezik. Statikus mérnökként végzett, ebben a minőségében számtalan torony és háztetőre, egyéb építményre telepített bázisállomás tervezője. Tervezőként és projektmenedzserként részt vett többszáz bázisállomás kialakításában, felülvizsgálatában, bővítésében. Később a Magyar Telekom-nál és a T-Systems Magyarország Zrt-nél több mint 10 éven keresztül foglakozott üzletfejlesztéssel és stratégiai sales projektek menedzselésével, elsősorban a távközlés területén. Ennek keretében vett részt, többek között, a GSM-R projekt minden fázisában, több szerepkörben. A Vodafone-hoz 2020. márciusában csatlakozott. 2020. novemberéről a Vantage Towers kereskedelemért és üzletfejlesztéséért felelős vezetője Magyarországon.


Absztrakt:
Európában a publikus mobilszolgálatók sorra szervezik ki bázisállomás infrastruktúrájukat. Mik az okai ennek? A mobiltávközlésben több megosztási konstrukció ismert. Melyek ezek? Mik ezek előnyei, hátrányai? Van-e létjogosultsága a megosztásnak a PPDR hálózatokban? Melyik milyen előnyökkel és milyen kockázatokkal jár a készenléti célú mobilhálózatokban? Hogyan lesz készenléti lefedettség beltérben? Lehet-e közös a TETRA beltéri antennarendszere a publikus lefedettsége biztosító antennarendszerekkel? Az előadás a fenti kérdéseket igyekszik megválaszolni egy toronycég szemszögéből.

16:10-16:30 Integrated Communication Platform Enabled Visualised Command&Control
Małgorzata Pawłowicz
Government Industry Expert
Huawei Technologies Hungary Kft.


Előadói bemutatkozás:
Malgorzata Pawlowicz keeps the position of the Government Industry Expert in Huawei CEE&Nordic Region. She drives digital transformation initiatives, helping governments, cities and municipalities to meet rising public safety challenges. She has gained 20 year experience in complex ICT projects organization and deployment countrywide at the position of the Deputy Director of the ICT Department in the Polish Police. In 2015, based on engineering education and scientific approach she started her own business focusig on consultancy services for private sector, supporting organizations in building compliance with IT Governance frameworks to improve the overall management of IT. She has a profound understanding of ICT enterprise solutions, Information Security aspects, Project Management methods as well as practical knowledge in IT activities alignment with business objectives.


Absztrakt:
The presentation highlights Huawei product – the Integrated Communication Platform - a key element of the Command & Control solution. To meet growing public safety challenges, it enables visualization features and provides fully dedicated environment for emergency services to collect, share and analyse the huge number of information in a timely manner. Within a secured wireless network the multi-level and cross agency cooperation is efficient and other existing communication solutions can be used concurrently. With ICP unique features and 3rd Party integrated applications, the ICP can support the whole incident management process: call taking, dispatching, on-site management as well as pre event and post event activities. Visualization features, together with other operational capabiliites, improve C&C solution parameters, strenghtenig citizens safety level significantly.

16:30-16:50 Képátviteli lehetőségek, kamerarendszer megoldások
Kovács László
szolgáltatásfejlesztési központvezető
Pro-M Zrt.


Előadói bemutatkozás:
Villamosmérnök és közgazdász végzettséggel és ISO, ITIL, Projekt menedzsment ismeretekkel rendelkezem. Pályafutásomat a Matávnál kezdtem, mint EWSD rendszermérnök, majd a Westelnél és annak utódvállalatainál folytattam. A Magyar Telekom 2G/3G/4G rádiós hálózatának és mobil kapcsolóközpontjainak, illetve a vezetékes PSTN kapcsolóközpontok üzemeltetéséért voltam felelős. Jelenleg a Szolgáltatás Fejlesztési Igazgatóságon dolgoz, a készenléti célú szélessávú szolgáltatások fejlesztéséért vagyok felelős, amely biztosítja felhasználóinknak a biztonságos szélessávú adatkommunikációt és az együttműködést az EDR hálózattal.


Absztrakt:
Az előadás a biztonságos képátviteli lehetőségeket mutatja be.
Az előadás során egyrészt áttekintjük a testkamera rendszerrel kapcsolatos elvárásokat és a Pro-M által tesztelt megoldásokat, másrészt okos eszközökön futtatható végponti titkosítás nyújtó alkalmazásokat, amelyek beszéd, kép és videoátvitelt biztosítanak.

14:30-16:30

Beszállítói szekció

Szekcióvezető:
Merza Román
műszaki vezérigazgató-helyettes, Pro-M Zrt.

14:30-14:50 IoT a küldetés kritikus rendszerekben
Fay András
cégvezető
ADS DSLC
14:50-15:10 Motorola fejlesztések – Válaszok a felhasználói kihívásokra
Imre László
kereskedelmi vezető
Fercom Systems Kft.


Előadói bemutatkozás:


Absztrakt:
A Motorola számára mindig fontos volt, hogy figyelembe vegye a felhasználói visszajelzéseket. Ennek következtében az előadás is azokról a Tetra eszközökkel kapcsolatos fejlesztésekről szól majd, amelyek a hétköznapi életben bárhol és bármikor előforduló váratlan szituációkban a felhasználók munkáját nagymértékben segíthetik. A testkamera fejlesztések és kiegészítő terminál tulajdonságok már teljes egészében megvalósultak és az életben “vizsgáznak”, a szélessávú hibrid eszközök jelenleg pilot fázisban vannak.
A bemutató és a rendezvény egész ideje alatt az eszközök kipróbálhatóak és tesztelhetőek.

15:10-15:30 Gyártói/beszállítói terminál fejlesztési irányok, újdonságok
Dubi Zoltán
ügyvezető igazgató
Sagemcom Magyarország Kft.
15:30-15:50 TETRA/LTE okoseszközökön
Piriti László
távközlési szakértő
Nádor Rendszerház Kft.


Előadói bemutatkozás:
Az URH rádiókkal már tizenévesen közvetlen kapcsolatba került rádióamatőrként, később a készenléti szervek analóg URH rádióinak és rádió rendszereinek programozásával, javításával, telepítésével foglalkozott.
Az EDR 2006-os indulásától kezdve 13 éven át a Pro–M csapatának tagjaként a rádióterminálokkal kapcsolatos feladatokat látta el. Ott volt az első EDR-en történt hívás felépülésénél is.
Jelenleg a Nádor Rendszerháznál távközlési szakértőként dolgozik. Fő területe a Hytera Tetra és Multimód rádiókkal kapcsolatos disztribútori feladatok ellátása, valamint a BKK Futár Tetra rendszer üzemeltetése.


Absztrakt:
A készülékekkel kapcsolatos felhasználói igények változása és növekedése a gyártókat folyamatosan kihívás elé állítja. Mire az elvárt funkciókat implementálják készülékeikbe, máris újabb igények jelentkeznek, melyeket meg kell valósítani, ezért elengedhetetlen a gyors, folyamatos fejlesztés a felhasználók visszajelzései alapján. A Hytera mindent megtesz annak érdekében, hogy berendezései a holnap elvárásainak is megfeleljenek.

15:50-16:10 Intelligens kamera megoldások PPDR felhasználók támogatására
Sólyom Bernát
műszaki igazgató
RIEL Elektronikai Kft.


Előadói bemutatkozás:
A RIEL Elektronikai Kft a biztonságtechnikai szegmens egyik legjelentősebb szereplője, videotechnikai területen piacvezető disztribútor. Sólyom Bernát 2014 óta a cég műszaki igazgatója. Diplomáját az Óbudai Egyetemen szerezte gépészmérnökként, szakdolgozatában autonóm járművek látható fény tartományban működő szenzoraival foglalkozott. Érdeklődésének fókuszában azóta is a biztonságtechnikai és ipari képalkotás szerepelnek.


Absztrakt:
A készenléti szervezetek munkáját számos esetben és helyzetben támogathatja képi információ. A bevetések irányításától és követésétől kezdve a kritikus események utólagos kivizsgálásáig nyújthat segítséget a technika. Az előadásban a PPDR felhasználók számára elérhető mobil kamerarendszerek lehetőségeit vizsgálom meg járművek, személyek és fejlett analitikai funkciók vonatkozásában.

16:10-16:30 Készenléti műholdas megoldások
Grósz Csaba
Sales Support Senior Engineer
HDT


Előadói bemutatkozás:
2009-ben egyetemi gyakornokként, majd 2010-ben frissen végzett Villamosmérnökként (BSc.) kezdtem pályafutásomat Magyarország egyetlen műholdas kommunikációjával foglalkozó Hungaro DigiTel Kft-nél, jelenleg okleveles Távközlési villamosmérnökkén (MSc.), Mérnök közgazdászként, illetve Mérnök jogászként dolgozom.
Kezdetben hálózatfelügyeleti mérnökként, majd rendszermérnökként és RF fejlesztőmérnökként erősítettem a HDT üzemeltetési részlegét hosszú éveken keresztül, a mérnöki ranglétrán előrébb jutva rengeteg hazai és külföldi területen szerzett tapasztalattal 2017-től Értékesítést támogató Senior mérnök pozícióban dolgozom.
Legfontosabb feladataim a műszaki területen való napra kész tudás fenntartása, mellyel mindig a legmegfelelőbb és leginnovatívabb technológiákat kutatom, hogy ügyfeleinknek a számukra legkedvezőbb megoldást tudjuk kínálni. A műszaki tervezésen, hálózat fejlesztésen és méretezésen túl a pénzügyi tervezés, kereskedelmi ajánlatok készítése, valamint a kormányzati ügyfeleinket érintő projektek koordinálása is szerves része a napi munkámnak.


Absztrakt:
A Hungaro DigiTel Kft. közel 30 éve van jelen a műholdas távközlés piacán, így több évtizedes kapcsolatot ápol kormányzati ügyfeleivel, köztük a Pro-M Zrt-vel és számos Belügy Minisztériumi szervezettel a műholdas kommunikáció terén.
Jelen előadásomban szeretnék több új és forradalmi technológiát felvonultató műholdas terméket bemutatni, mint például a menet közben is folyamatos összeköttetést biztosító, gépjárműre szerelhető lapos antennás kialakítás, mely jelenleg GEO műholdakkal képes kommunikálni, de a LEO konstellációk érkezésével az alacsony műholdpályás kapcsolatra is képes lesz.
Repülés közben, pl. helikopterekre és drónokra telepíthető különböző műholdas megoldásokat biztosító új típusú szolgáltatásokat is szeretnék a tisztelt érdeklődőkkel ismertetni.
Végezetül egy hátizsákban elférő, laptop méretű, rendkívül könnyen- és gyorsan telepíthető, akkumulátoros üzemre is képes mobil „manpack” terminál bemutatásával zárnám előadásomat, mely GEO-globális lefedettséggel is elérhető.

14:30-16:10

Nemzetközi Szekció

Szekcióvezető:
Manfred Blaha
Technology Advisor, Ministry of Interior Austria

14:30-14:50 Végrehajtható információ készenléti szolgáltatáshoz
Eric Davalo
Head of Europe for Secure Land Communications
ADS DS SLC


Előadói bemutatkozás:
Eric Davalo joined Airbus in 2004. Before that he worked for 11 years at Nortel Networks in various positions from software designer to Director of Technical Sales support. He then joined Maple Networks, a telecom start-up in the Silicon Valley, as CTO.
At Airbus, he has been in charge of various positions in Secured Communications, Intelligence and Cyber Security markets including strategy, marketing, portfolio management, standardization, regulation, business development, general management and technology initiatives. He is now in charge of sales, program and services delivery in Europe for Airbus Secure Land Communications portfolio.


Absztrakt:
Public Safety actors are looking for increased protection of first responders, more interoperability, better efficiency and Cyber protection. Digital transformation of Public Safety can help achieving those goals by leveraging the potentials brought by new technology such as mission critical communications over 4G and 5G, Internet of Things, drones, satellites and artifical intelligence. Smart combination of those capabilities translate into Actionnable Intelligence in mission critical environments.

14:50-15:10 Mit hoz a BroadWay a közbiztonság számára?
Manfred Blaha
Technology Advisor
Ministry of Interior Austria, chair of PSRG


Előadói bemutatkozás:
Manfred Blaha is a police officer in Austria’s Ministry of Interior, with the rank of a Brigadier-General, responsible for Crisis Communication Issues in the Dept. for ICT Strategy and Governance, with more than 35 years of experience in Public Safety Communications.
He is Member of PSCE, the Public Safety Communications Europe Forum, contributing to EU-funded projects, with a focus on First Responder’s needs, especially in the PSCE-coordinated broadband project called “BroadWay”.
Additionally he is Chair of the PSRG – Public Safety Radiocommunications Group, an informal group of 80+ European PPDR radio experts from more than 30 European countries.


Absztrakt:
“The Broad Way to a BroadNet for Public Safety”
Broadband as buzzword has also reached Public Protection and Disaster Response (PPDR) organisations.
The change from today’s narrow band (voice focused) radio systems to a data rich ecosystem brings new requirements, experiences and problems to both – the PPDR customer as well as the vendors and their developers.
The briefing will give an overview over European PPDR’s mobile broadband projects, the cooperation needs and a view on the user’s needs.

15:10-15:30 Biztonságos környezet kiépítése a jövő számára
Daniel Hache
Director external relations
ASTRID


Előadói bemutatkozás:
Daniël Haché has been Director of Public Relations at ASTRID since 1998, right from the start of this early TETRA network for all Belgian public safety and rescue organizations. Over the years, Daniël Haché has succeeded in migrating the police, fire fighters, emergency services and many other public and private safety organizations to the ASTRID network. Daniël is now preparing ASTRID’s move to the next generation of the TETRA technology in order to satisfy the fast growing requirements of the network users. Between 2006 and 2014, Daniel was a member of the Executive Board of the TETRA Association.


Absztrakt:
As an operator, ASTRID manages critical communications for emergency and security services in Belgium. For more than 20 years ASTRID has been providing critical voice services with a TETRA network consisting of about 600 base stations. But the future brings new technology to the market, with specific challenges and advantages. How does ASTRID see the future and which action plan is being developed to make the transition from Tetra to a broadband communication network based on communication services offered by the commercial operators in Belgium.

15:30-15:50 Eredmények és elgondolkodtató tanulságok a Virve 2.0 projektből
Kari Junttila
Mission Critical Broadband Expert
Erillisverkot


Előadói bemutatkozás:
Mr. Kari Junttila, Development Manager, is working in Virve 2.0 Mission Critical Broadband development project with key responsibilities on RAN procurement and implementation. His other activities include participation on TCCA, ETSI work as well as 3GPP standardization, PPDR co-operation and international projects.
Mr. Junttila holds a M.Sc. (EE) from the University of Technology in Helsinki and he has over 40 year working experience including RDI projects and development of Mission Critical ICT systems and wireless communication for public safety, TeliaSonera cellular networks and technology development, mobile handset manufacturer Benefon and Finnish Air forces. He has also broad experience in international cellular business.


Absztrakt:
Presentation include background information about current Virve and latest information including Virve 2 project status and briefly described what is new on Virve2.
Some information about future services and functionalities are shown also. Current status about requirements and procurement of Virve 2 devices are discussed. Challenges on planning and implementation of the migration from current Virve to Virve 2 are covered also. Finally some words about lessons learned and challenges faced.

15:50-16:10 A német közbiztonsági hálózat felkészítése a jövőre
Thomas Scholle
Head of Directorate Design and Development
BDBOS


Előadói bemutatkozás:
Thomas Scholle is currently Head of Directorate Strategy and Central Management at the German Federal Agency for Public Safety Digital Radio (BDBOS). He joined BDBOS in 2008 as an employee of Strategy, TETRA Standards and Technical guidelines after an extensive career in the telecommunication industry at Siemens AG and Nokia Siemens Networks. He holds a Master Degree in Telecommunications from RWTH Aachen.


Absztrakt:
Thomas Scholle, Head of Directorate Strategy & Central Management at BDBOS, will be talking about the process of upgrading the world largest TETRA network to the IP standard. This modernisation is a prerequisite for the future implementation of broadband services and applications, which will complement and eventually replace TETRA voice communications. BDBOS will present the strategy it has agreed to with the Federal States for the development of their own broadband network, which consists of a four-phase implementation plan.

16:55-17:05

Konferencia zárása

16:55-17:05 Zárszó
dr. Balla Ferenc
vezérigazgató
Pro-M zrt.


 

Helyszín

Europa Event Center
1021 Budapest, Hárshegyi út 5


 

Parkolás

A rendezvényhelyszín közelében korlátozott parkolási lehetőség van. A környező utcákban a mindenkori II. kerületi parkoló zóna szerinti fizetős parkolás áll rendelkezésre (Dénes utca, Pálos utca és Hárshegyi út) szabad helyek függvényében.

Kérjük kedves vendégeinket, hogy lehetőség szerint taxival vagy tömegközlekedéssel érkezzenek a helyszínre!


 

Regisztráció

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte a 13. Professzionális Mobiltávközlési Napot. Sajnálattal értesítjük, hogy az előzetes regisztráció lezárult.


 

Szponzorok

Platina támogatók
Gold támogatók
Silver támogatók
Bronz támogatók
Szakmai partnerek
Támogató


 

GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan vehetek részt a konferencián?

A konferencia résztvevői személyre szóló meghívót kapnak e-mailben, mely nem átruházható. A rendezvény a meghívott vendégek számára ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött mind a plenáris ülést, mind a szekcióüléseket érintően.

Meddig regisztrálhatok?

A rendezvényre a személyre szóló meghívóban szereplő linkre kattintva tud regisztrálni. A délutáni programban szereplő szekcióülésekre a termek korlátozott befogadó képessége miatt előzetes regisztráció szükséges. Erről minden regisztrált vendégünk értesítést fog kapni.

Hol találom a konferencia programját?

A konferencia programja ide kattintva érhető el. Az egyes előadások címére kattintva elérhető az előadó bemutatkozása és az előadás absztraktja is.

Hogyan tudom megközelíteni a helyszínt?

A rendezvény helyszíne az Europa Event Center (1021 Budapest, Hárshegyi út 5.). Az esemény helyszínére a Széll Kálmán térről a 222-es busszal (Dénes utca megállóhely) tudnak eljutni. A környéken a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük, hogy amennyiben tehetik, taxival vagy tömegközlekedéssel érkezzenek a helyszínre. Emellett a reggeli órákban sűrűn előforduló nagyobb forgalom miatt javasoljuk, hogy utazásukat lehetőleg előre tervezzék meg a pontos érkezés érdekében. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény szervezői a parkolást a meghívott vendégek részére nem tudják biztosítani.

Milyen intézkedéseket tesznek a szervezők a COVID19 koronavírus járvány elleni védekezésben?

A mindenkor hatályos kormányzati intézkedésekhez igazítjuk a rendezvénnyel kapcsolatos pandémiás védekezési szabályokat. Természetesen a helyszínen kihelyezett kézfertőtlenítők használata ajánlott. Továbbá minden résztvevő számára lehetőség az intézkedések lazítása, illetve oldása mellett is a saját védelme, biztonsága szempontjából maszk viselése és egyéb védőeszköz használata, védőintézkedés alkalmazása. Mindez mindannyiunk egészségét is biztosítja. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Hová fordulhatok a további kérdéseimmel?

A rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen kérdéssel kérjük forduljon hozzánk a kommunikacio.edrnap@pro-m.hu e-mail címen vagy keresse munkatársunkat a 06-1/265-6604-es telefonszámon keresztül.